Společnost A-SKI s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku již v roce 1997.
Aktuálně je obchodní náplní firmy:- Komplexní provádění staveb:

    - Inženýrské sítě a komunikace.
    - Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví.
    - Pozemní stavitelství.

- Pronájem movitých věcí.KONTAKT:
Sídlo : Okrajová 495, 675 22 Stařeč (okres Třebíč)
Tel. : (+420) 602 445 979, (+420) 603 933 300
WWW : www.a-ski.cz
e-mail: a-ski@email.cz

IČ: 252 67 566, DIČ: CZ25267566